luoyang mingzhen Bearing yoDSutlIj naQ QujmeH moQ co., Ltd

product

brass QujmeH moQ

h62 Brass QujmeH moQ

h62 Brass QujmeH moQ
Products Details

luoyang mingzhen Bearing yoDSutlIj naQ QujmeH moQ co., Ltd noy h62 brass QujmeH moQ manufacturers wa' 'ej jen precision 'ej h62 brass QujmeH moQ neH stock DughajmoH vo' laSvargh yI'el suppliers qaStaHvIS jungwoq, h62 brass QujmeH moQ tlhab sample, DuHIvDI'.

manufactured brass QujmeH moQ (je known je copper QujmeH moQ) pong h62 h65 copper alloys. QaQ bang mechanical QaQ corrosion resistance, pov electric 'ej thermal conductivity 'ej bot SuvwI' Hap 'u' h62 Copper QujmeH moQ. widely lo' h62 brass QujmeH moQ pa' valves, electronics, boch chemvaH Ho'Du' jej, vehicles etc carburetors.

H62 BRASS QUJMEH MOQ

size range

0.50 mm (0.02 ") Da'elDI' 50 mm (2")

grade

G100, G200, G500, G1000

CHEMICAL COMPOSITION

BRASS MI'

H62

copper (cu)

60.5 vatlhvI'-63.5 vatlhvI'

ferrum (fe)

0.15 vatlhvI' max.

plumbum (pb)

0.08 vatlhvI' max.

stibium (sb)

0.005 vatlhvI' max.

bismuth (bi)

0.002 vatlhvI' max.

phosphorous (p)

0.01 vatlhvI' max.

zinc (zn)

ngaD

PHYSICAL CHARACTERISTICS

corrosion resistance

HIja'

electrical conductivity

HIja'

APPLICATION

valves, Electronics, vehicles, Carburetors boch chemvaH Ho'Du' etc.


Hot Tags: jungwoq, manufacturers, suppliers, laSvargh, 'ej. ghaH qaStaHvIS stock, tlhab sample, jen precision QujmeH moQ, h62 brass
Endurgjöf
Endurgjöf

vIHtaHbogh quotation cooperation pagh enquiry vay' chorDaq, nuqneH Hot tlhab maHvaD email DeSDu' info@mzsteelball.com pagh tlha' enquiry chenmoH lo'. SoH contact representative sales 'emvo' 24 rep. qatlho' pumta' products.

maHvaD contact
Heimilisfang: liupo vengHom, mangling veng SuvwI', yanshi, luoyang, henan, jungwoq.
Sími': +86 (0)379 6439 0720
Fax: +86 (0)379 6439 0720
Tölvupóstur:info@mzsteelball.com
Heimasíðuna | vIHtaHbogh maHvaD | product | technical De' | photo Gallery | De' wanI' je | maHvaD contact | Farsíma | XML | Aðalsíða